Trung Tuyên Hầu (chữ Hán:忠宣侯) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sửkhu vực Á Đông dưới chế độ phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa