Tuyên tử

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Tuyên Tử)

Tuyên Tử (chữ Hán: 宣子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc và nhiều đời sau nữa trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa