Bình vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Bình Vương)

Bình Vương (chữ Hán: 平王) là thụy hiệu của một số vị quân chủphiên vương hoặc đại thần.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi