Bình đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Bình Đế)

Bình Đế (chữ Hán: 平帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa