Cảnh vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Cảnh Vương)

Cảnh Vương (chữ Hán: 景王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ, chư hầu, phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

  • Cảnh Vương là phong hiệu của Đường Kính Tông khi chưa lên ngôi hoàng đế
  • Cảnh Vương là phong hiệu của 李祕 đời Đường
  • Cảnh Vương là phong hiệu của Triệu Tông Hán đời Tống
  • Cảnh Vương là phong hiệu của Triệu Kỷ đời Tống
  • Cảnh Vương là phong hiệu của 朱载圳 đời Minh

Xem thêm sửa