Cảnh bá

trang định hướng Wikimedia

Cảnh Bá (chữ Hán: 景伯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và khanh đại phu, đồng thời cũng là tên của nhiều nhân vật lịch sử tự cổ chí kim.

Danh sách sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa