Cảnh Bá (chữ Hán: 景伯) là thụy hiệu của 1 số vị vua chư hầu và khanh đại phu, đồng thời cũng là tên của nhiều nhân vật lịch sử tự cổ chí kim.

Danh sáchSửa đổi

Tên ngườiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi