Cảnh hầu

trang định hướng Wikimedia

Cảnh Hầu (chữ Hán: 景侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu và đại thần được phong tước quý tộc.

Danh sách sửa

Quân chủ sửa

Đại thần sửa

Tước hiệu Cảnh Hầu sửa

  • Cảnh Hầu là tước hiệu của Vương Cạnh thời Tây Hán, truyền cả thảy đặc 3 đời.

Xem thêm sửa