Thái Cảnh hầu

(Đổi hướng từ Sái Cảnh hầu)

Sái Cảnh hầu (chữ Hán: 蔡景侯; trị vì: 591 TCN-543 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Cố (姬固), là vị vua thứ 17 của nước Sáichư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Sái Cảnh hầu
蔡景侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Sái
Trị vì591 TCN - 543 TCN
Tiền nhiệmSái Văn hầu
Kế nhiệmSái Linh hầu
Thông tin chung
Mất543 TCN
Trung Quốc
Hậu duệSái Linh hầu
Tên thật
Cơ Cố (姬固)
Thụy hiệu
Cảnh hầu (景侯)
Chính quyềnnước Sái
Thân phụSái Văn hầu

Sái Cảnh hầu là con của Sái Văn hầu - vua thứ 16 nước Sái. Năm 592 TCN, Sái Văn hầu mất, Cơ Cố lên nối ngôi, tức là Sái Cảnh hầu.

Năm 549 TCN, Sái Linh hầu theo Sở Khang vương họp quân nước Trần, nước Hứa đi đánh nước Trịnh. Các chư hầu do nước Tấn cầm đầu đi cứu Trịnh. Liên quân theo Sở rút lui.

Năm 548 TCN, Sở Khang vương lại họp quân Sái, Trần đánh Trịnh. Liên quân tiến đánh phá thành Nam Lý nước Trịnh.

Sái Cảnh hầu lấy người con gái nước Sở là Vu thị cho thế tử Cơ Bàn. Nhưng sau khi Vu thị đã làm con dâu, ông lại tư thông với Vu thị.

Năm 543 TCN, thế tử Bàn giận cha tư thông với vợ mình bèn giết chết ông mà lên ngôi. Sái Cảnh hầu ở ngôi được 49 năm. Thế tử Bàn lên ngôi, tức là Sái Linh hầu.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới
  • Khổng Tử (2002), Xuân Thu tam truyện, tập 4-5, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 28