Cảnh Liệt Công (chữ Hán:景烈公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốcbán đảo Triều Tiên.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa