Chiêu Liệt vương

Chiêu Liệt Vương (chữ Hán:昭烈王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trong ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi