Vũ Liệt vương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Liệt vương (chữ Hán: 武烈王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, quận vươngthân vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa