Tần Vũ Liệt Vương (chữ Hán:秦武烈王) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa