Vũ Liệt Công (chữ Hán:武烈公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa