Vũ Liệt Đế

trang định hướng Wikimedia

Vũ Liệt Đế (chữ Hán: 武烈帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa