Văn Liệt Công (chữ Hán:文烈公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Ngụy Vũ Ấp Văn Liệt Công (hoặc Bành Thành Văn Liệt Công) Lý Bình (bị giáng chức, ban đầu từng làm Bành Thành Văn Liệt Vương)
  • Bắc Ngụy Đông A Văn Liệt Công Nguyên Thuận

Xem thêm sửa