Chiêu đế

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Đế (chữ Hán: 昭帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ phương Đông.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

  • Triều Tiên Chiêu Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Hiếu Chương thế tử hoặc Thừa Thống thế tử, sau được nâng thành Hiếu Chương đại vương, nhà Thanh ban thụy hiệu là Khác Mẫn Vương)

Xem thêm sửa