Hiếu Chiêu Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Chiêu Đế (chữ Hán: 孝昭帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa