Hiếu Chiêu vương

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Chiêu Vương (chữ Hán: 孝昭王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi