Cảnh Chiêu Vương (chữ Hán:景昭王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử bên Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa