Chiêu hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Hầu)

Chiêu Hầu (chữ Hán: 昭侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa