Tấn Chiêu hầu (chữ Hán: 晉昭侯, cai trị: 745 TCN739 TCN[1]), tên thật là Cơ Bá (姬伯), là vị vua thứ 12 của nước Tấn - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tấn Chiêu hầu
晉昭侯
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tấn
Trị vì745 TCN739 TCN
Tiền nhiệmTấn Văn hầu
Kế nhiệmTấn Hiếu hầu
Thông tin chung
Mất739 TCN
Trung Quốc
Hậu duệ
Tên thật
Cơ Bá (姬伯)
Thụy hiệu
Chiêu hầu (昭侯)
Chính quyềnnước Tấn
Thân phụTấn Văn hầu

Thân thế sửa

Tấn Chiêu hầu là con của Tấn Văn hầu – vua thứ 11 nước Tấn. Năm 746 TCN, Văn hầu mất, Chiêu hầu lên thay.

Bị hại sửa

Năm 745 TCN, Chiêu hầu phong cho người chú là Cơ Thành Sư cai quản đất Khúc Ốc vốn là ấp lớn nhất trong nước, lớn hơn cả kinh đô tại đất Dực. Thành Sư trở thành Khúc Ốc Hoàn Thúc, ra sức thi hành ân đức và chiếm được lòng người. Thế lực lớn mạnh của Khúc Ốc khiến kẻ sĩ nước Tấn cho rằng việc này sẽ gây ra loạn lạc[2].

Năm 739 TCN, đại phu nước Tấn là Phan Phù giết chết Tấn Chiêu hầu và rước Khúc Ốc Hoàn Thúc về làm vua nước Tấn.

Tấn Chiêu hầu làm vua tất cả bảy năm thì bị giết.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Tấn thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Tấn thế gia; Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 13
  2. ^ Sử ký, Tấn thế gia