Bình vương

trang định hướng Wikimedia

Bình Vương (chữ Hán: 平王) là thụy hiệu của một số vị quân chủphiên vương hoặc đại thần.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa