Chiêu tử

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Tử (chữ Hán: 昭子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc và nhiều vị đại thần đời sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa