Trang tử (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trang Tử (thụy hiệu))

Trang Tử (chữ Hán: 莊子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa