Triệu Sóc (chữ Hán: 趙朔; ?—597 TCN), tức Triệu Trang tử (趙莊子), là vị tông chủ thứ năm của họ Triệu, một trong Lục khanh nước Tấn thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

Triệu Sóc
趙朔
Thông tin cá nhân
Mất597 TCN
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Triệu Thuẫn
Phối ngẫu
Triệu Trang Cơ
Hậu duệ
Triệu Vũ
Nghề nghiệpchính khách

Ông là con trai của Triệu Thuẫn, tông chủ thứ tư của họ Triệu.

Ghi chép trong sử ký sửa

Theo Sử ký, Triệu thế gia, năm 601 TCN, sau khi cha là Triệu Thuẫn mất, Triệu Sóc lên thế tập. Năm 597 TCN, Tư khấu Đồ Ngạn Cổ được Tấn Cảnh công trọng dụng, gièm pha với vua rằng Triệu Thuẫn và em là Triệu Xuyên giết Tấn Linh công, cần phải trị tội họ Triệu, Hàn Quyết ra sức bảo vệ cho họ Triệu nhưng Tấn Cảnh công không nghe, bèn báo cho Triệu Sóc biết tin để bỏ trốn nhưng Triệu Sóc không muốn và cam tâm chịu chết. Hàn Quyết không muốn họ Triệu tuyệt tự, bèn cáo bệnh không ra ngoài. Sau đó Đồ Ngạn Cổ diệt tộc họ Triệu. Vợ Triệu Sóc là Triệu Trang Cơ (chị Tấn Cảnh công) đang có mang, sinh một người con là Triệu Vũ, được 2 gia nhân trung thành là Trình Anh và Công Tôn Chử Cữu và Hàn Quyết che chở nên thoát chết. Mười lăm năm sau, năm 583 TCN, Triệu Vũ lên 15 tuổi thì Tấn Cảnh công mang bệnh. Hàn Quyết xin Tấn Cảnh công nhớ công lao của họ Triệu với nước Tấn để khôi phục họ Triệu. Tấn Cảnh công thuận theo, phục chức cho Triệu Vũ và cho Triệu Vũ tự đi báo thù giết Đồ Ngạn Cổ.[1]

Ghi chép trong Tả truyện sửa

Tả truyện ghi chép khác với Sử ký, không công nhận Triệu Sóc là tông chủ của họ Triệu và ghi sau khi Triệu Thuẫn mất, em là Triệu Quát thế tập. Vợ ông là Trang Cơ tư thông với chú ông là Triệu Anh Tề nên bị Triệu Quát đuổi. Trang Cơ tức giận, năm 583 TCN, cùng với họ Loan và họ Khước vu cáo Triệu Quát và Triệu Đồng làm phản, Tấn Cảnh công ra lệnh giết chết hai người. Bấy giờ Triệu Sóc đã chết, Hàn Quyết xin Tấn Cảnh công không nên để họ Triệu tuyết tự, Tấn Cảnh công bèn phong cho Triệu Vũ lên thế tập họ Triệu.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Triệu thế gia