Trang công

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trang Công)

Trang Công (chữ Hán: 莊公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu và đại thần trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
 1. Tây Chu Ứng Trang công
 2. Tây Chu La Trang công
 3. Tây Chu Tần Trang công (truy tôn)
 4. Tây Chu Nguyên Trang công
 5. Tây Chu Tề Trang công (tại vị 794 TCN - 731 TCN)
 6. Đông Chu Tề Trang công (tại vị 555 TCN - 548 TCN)
 7. Đông Chu Tống Trang công
 8. Đông Chu Vệ Trang công (tại vị 757 TCN - 735 TCN)
 9. Đông Chu Vệ Trang công (tại vị 480 TCN - 478 TCN)
 10. Đông Chu Lỗ Trang công
 11. Đông Chu Trần Trang công
 12. Đông Chu Tào Trang công
 13. Đông Chu Trịnh Trang công
 14. Đông Chu Yên Trang công
 15. Đông Chu Triệu Trang công
 16. Đông Chu Hứa Trang công
 17. Đông Chu Chu Trang công
 18. Đông Chu Sung Trang công (sau được truy tôn là Thái Khánh Vương)
 19. Tây Tấn Tân Dã Trang Công Tư Mã Hâm (do lập công trong việc thảo phạt Tư Mã Luân nên được nâng thành Tân Dã Trang Vương)
 20. Đông Tấn Đông Vũ Trang Công Tư Mã Đạm (sau được cải phong làm Vũ Lăng Trang Vương)
 21. Bắc Ngụy Thái Nguyên Cung Trang Công Vu Kính (trước đó từng làm Phú Xương Cung Trang Tử)
 22. Bắc Ngụy Phu Tây Trang Công (hoặc Dương Bình Trang Công) Tiết Chân Độ
 23. Tùy triều Mi Thành Trang Công Phong Phạm
 24. Đường triều Hình Trang Công Tô Định Phương (trước đó gọi là Lâm Thanh Trang huyện công)
 25. Nguyễn triều An Xuyên Đoan Trang quận công (hoặc Xuyên Đoan Trang Công) Nguyễn Phúc Miên Bàng (sau được tiến phong làm An Xuyên Đoan Trang vương, có thụy hiệu khác là An Xuyên Đoan Cung công và Xuyên Đoan Cung quốc công, sau được tiến phong làm An Xuyên Đoan Cung vương)

Xem thêm

sửa