Khánh vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khánh Vương)

Khánh Vương (chữ Hán 慶王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị tổ tiên các đời vua chúa Việt Nam, Triều TiênTrung Quốc được hậu duệ làm vua hoặc làm chúa truy tôn.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa