Khoảnh vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khoảnh Vương)

Khoảnh Vương (chữ Hán: 頃王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa