Lưu Dương (Đại vương)

Lưu Dương (chữ Hán: 刘阳, ? - 71 TCN), tức Đại Khoảnh vương (代頃王), là vương chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Đại Khoảnh vương/Lưu Dương
代頃王/刘阳
Vua chư hầu nhà Hán
Vua nước Đại
Trị vì95 TCN-71 TCN
Tiền nhiệmĐại Cương vương
Kế nhiệmĐại vương Niên
Thông tin chung
Mất71 TCN
Tên đầy đủ
Lưu Dương
Thụy hiệu
Đại Khoảnh vương
Tước hiệuĐại vương
Chánh quyềnNước Đại/Nhà Hán
Thân phụĐại Cương vương

Lưu Tham là con trưởng của Đại Cương vương Lưu Nghĩa, mẫu thân của ông không được sử sách đề cập đến. Năm 95 TCN, Lưu Nghĩa chết, Lưu Dương lên kế vị, vẫn định đô ở Thanh Hà. Sử sách không cho biết những việc làm của ông lúc giữ tước vương.

Năm 71 TCN, Lưu Dương qua đời. Ông làm Đại vương 24 năm, được đặt tên thụy là Khoảnh vương. Thái tử Lưu Niên lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi