Lưu Phụ (Trung Sơn vương)

Lưu Phụ (chữ Hán: 刘輔, ? - 86 TCN), tức Trung Sơn Khoảnh vương (中山頃王), là chư hầu vương thứ tư của nước Trung Sơn, chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Lưu Phụ/Trung Sơn Khoảnh vương
刘輔/中山頃王
Trung Sơn vương (chi tiết...)
Vương chủ chư hầu nhà Hán
Trị vì89 TCN-86 TCN
Tiền nhiệmTrung Sơn Khang vương Lưu Côn Xỉ
Kế nhiệmTrung Sơn Hiến vương Lưu Phúc
Thông tin chung
Hậu duệLưu Phúc
Tên thật
Lưu Phụ
Thụy hiệu
Trung Sơn Khoảnh vương
Tước vịTrung Sơn vương
Chính quyềnNhà Hán
Thân phụLưu Côn Xỉ
Mất86 TCN
Trung Quốc

Lưu Phụ là con trai của Trung Sơn Khang vương Lưu Côn Xỉ, vương chư hầu thứ ba ở nước Trung Sơn thời Hán. Năm 89 TCN, Lưu Côn Xỉ, Lưu Phụ lên nối tước Trung Sơn vương.

Hán thư không cho biết gì về những việc làm của ông lúc sinh tiền cũng như lúc làm vua Trung Sơn.

Năm 86 TCN, Lưu Phụ qua đời, giữ tước Trung Sơn vương được 4 năm. Con ông là Lưu Phúc kế vị, tức Trung Sơn Hiến vương.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi