Thác Vương

trang định hướng Wikimedia

Thác Vương (chữ Hán: 拓王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa