Quốc vương (tước hiệu)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Quốc vương (thụy hiệu))

Quốc vương (chữ Hán: 國王) nghĩa đen là vua một nước, người đứng đầu một vương quốc, cũng là tước hiệu do hoàng đế phân phong cho chư hầu hay phiên thuộc.

Việt Nam sửa

Cơ Tử Triều Tiên sửa

Phiên thuộc sửa

Xem thêm sửa