Chiêu bá

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Bá (chữ Hán: 昭伯) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa