Chiêu Thánh Đế (chữ Hán:昭聖帝) là thụy hiệu hoặc Tôn hiệu của một số vị hoàng đếcác nước đồng văn Hán ngữ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi