Chiêu Thánh Đế (chữ Hán:昭聖帝) là thụy hiệu hoặc Tôn hiệu của một số vị hoàng đếcác nước đồng văn Hán ngữ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa