Chiêu Liệt hầu

Chiêu Liệt Hầu (chữ Hán:昭烈侯) là thụy hiệu của một số tướng lĩnh quan lại thời phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

  • Lộc Hương Chiêu Liệt Hầu Lưu Khoan thời Đông Hán
  • Phong Sơn Chiêu Liệt Hầu Tiêu Chính Biểu thời nhà Lương (được Hán Đế Hầu Cảnh tiến phong làm Nam Chiêu Liệt Vương vì có công phản Lương, khi về hàng Đông Ngụy ban đầu gọi là Lan Lăng Chiêu Liệt Công, sau đó nâng lên thành Ngô Chiêu Liệt Vương)

Xem thêmSửa đổi