Chiêu Liệt đế

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Liệt Đế (chữ Hán: 昭烈帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa