Dạng Đế

trang định hướng Wikimedia

Dạng Đế (chữ Hán: 炀帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa