Duệ Vương (chữ Hán:睿王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quốc vương, quận vương, phiên vương hoặc thân vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi