Duệ Tổ

trang định hướng Wikimedia

Duệ Tổ (chữ Hán: 睿祖) là miếu hiệu do những vị đế vương đời sau truy tôn cho tổ tiên của mình.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi