Dực Tổ

trang định hướng Wikimedia

Dực Tổ (chữ Hán: 翼祖) là miếu hiệu do các vị vua chúa truy tôn tổ tiên của mình.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa