Hán Chiêu Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Hán Chiêu Vũ Đế (chữ Hán:漢昭武帝) có thể là những vị quân chủ nhà Hán sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi