Hán Thủy Tổ

trang định hướng Wikimedia

Hán Thủy Tổ (chữ Hán:漢始祖) có thể là những vị tổ tiên nhà Hán được hậu thế làm hoàng đế truy tôn sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi