Hán Thái Tông

trang định hướng Wikimedia

Hán Thái Tông (chữ Hán:漢太宗) có thể là những vị hoàng đế nhà Hán sau:

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa