Kim Thái Tông (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kim Thái Tông (chữ Hán:金太宗) có thể là những vị quân chủ nhà Kim sau:

Danh sách sửa

  1. Kim Thái Tông Hoàn Nhan Thịnh, vị Hoàng đế thứ hai của nhà Kim
  2. Kim Thái Tông Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực, vị Khả hãn thứ hai của nhà Hậu Kim, năm 1636 ông đổi quốc hiệu là Thanh do đó cũng gọi là Thanh Thái Tông

Xem thêm sửa