Kim Cảnh Tổ (chữ Hán:金景祖) có thể là những nhân vật được truy tôn sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi