Kim Thần Vũ Đế (chữ Hán:金神武帝) có thể là những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa