Dạng Vương

trang định hướng Wikimedia

Dạng Vương (chữ Hán: 煬王) có phiên âm khác là Dương Vương, là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa