Kim Thái Tổ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kim Thái Tổ (chữ Hán:金太祖) có thể là những vị quân chủ sau:

Danh sách sửa

  1. Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, Hoàng đế khai quốc của nhà Kim (1115-1234)
  2. Kim Thái Tổ Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Hoàng đế khai quốc của nhà Kim (1616-1636) tiền thân của nhà Thanh, sử gọi là Hậu Kim

Xem thêm sửa