Đường Thái Tổ

trang định hướng Wikimedia
  • Đường Thái Tổ (chữ Hán:唐太祖) có thể là những vị tổ tiên của nhà Đường được hậu thế truy tôn sau:

Danh sách

sửa
  1. Đường Thái Tổ Lý Hổ, ông nội của Đường Cao Tổ Lý Uyên
  2. Đường Thái Tổ Lý Khắc Dụng, người đặt nền móng cho nhà Hậu Đường thời Ngũ đại thập quốc
  3. Đường Thái Tổ Từ Ôn, cha nuôi của Nam Đường Liệt Tổ Từ Tri Cáo thời Ngũ đại thập quốc, sau được cải miếu hiệu thành Nghĩa Tổ, còn gọi là Tề Thái Tổ hoặc Tề Nghĩa Tổ

Xem thêm

sửa