Nghĩa Tổ

trang định hướng Wikimedia

Nghĩa Tổ (chữ Hán 義祖) là miếu hiệu do các vị vua chúa ngày xưa truy tặng cho tổ tiên của mình.

Danh sách

sửa
  • Chu Nghĩa Tổ Quách Uẩn
  • Đường Nghĩa Tổ Từ Ôn (trước miếu hiệu là Thái Tổ, sau cải thành Nghĩa Tổ)

Xem thêm

sửa